گليكوژن در عضله ذخيره مي شود و همان جا هم به عنوان سوخت مصرف مي شود(بخشي از گليگوژن در كبد ذخيره ميشود).چربي در سلولهاي چربي ذخيره مي شود،تفاوت در محل ذخيره گليكوژن و چربي تاثير زيادي بر ازاد سازي انرژي از انها دارد.به همين دليل چربيها منابع انرژي دير دهش ناميده مي شوند و نمي توانند به سرعت كربوهيدراتها انرژي ازاد كنند.بنابر اين چربيها بهترين منابع انرژي براي فعاليت هاي دراز مدت و استقامتي هستند

منبع : FC neshat.blogfa.com |چربيها
برچسب ها : انرژي ,ذخيره ,چربيها ,چربي ,منابع انرژي